Nasi pacjenci wzięli udział w Senioraliach, które odbyły się 15 czerwca 2018. Wydarzenia w ramach imprezy podzielono na bloki tematyczne w strefie zdrowia, aktywności i relaksu. Imprezę uświetniał swoją osobą aktor i śpiewak Jacek Wójcicki.

Image
Image
Image
Image
Image
Image