Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

1 - Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
2 - Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
3 - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
4 - Karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
5 - Wniosek o przyjęcie do ZPO
6 - Aktualne wyniki badań do przyjęcia - ZPO
7 - Aktualizacja dla pacjentów, którzy już złożyli skierowanie - ZPO