Image

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy o profilu
psychogeriatrycznym INTER.MED. SP. Z O.O.

 

Sokołowsko  
ul. Główna 29, Sokołowsko 
58-350 Mieroszów 
Przyjęcia pacjentów: +48 502 397 814
Kierownik Ośrodka: +48 517 778 761

 

Mieroszów
ul. Szpitalna 1 
58-350 Mieroszów 
tel.: +48 502 397 814

 

Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest firma:

INTER.MED. SP. Z O.O.

34-311 Czernichów, ul. Strażacka 4

e-­mail: sokolowsko@centrumadfinem.pl

www.centrumadfinem.pl