Image

Oddział ten został przygotowany dla pacjentów potrzebujących profesjonalnej opieki w terminalnej fazie choroby.

Choroby kwalifikujące do Stacjonarnego Ośrodka Opieki Paliatywnej wg rozporządzenia Ministra Zdrowia:

1. C00 - D48 nowotwory

2. G35 stwardnienie rozsiane

3. G09 następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

4. G10 - G13 układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ pierwotny

5. I42 - I43 kardiomiopatia

6. J96 niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

7. L89 owrzodzenie odleżyn