Rehabilitacja w naszym centrum oparta jest o indywidualne programy terapeutyczne i metody specjalne fizjoterapii, które służa optymalizacji procesu usprawniania.

Koncepcja (metoda) PNF

PNF jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu. Proces uczenia ruchu, rozumianego w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w terapii m.in. wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się pobudzeń różnego rodzaju, które oddziaływują na pacjenta ze środowiska zewnętrznego. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji. Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych. Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii i w korygowaniu wad postawy. Posiadamy dwóch certyfikowanych terapeutów tej metody. Leczymy nią głównie stany po udarach niedokrwiennych i wylewach CUN, zaburzenia równowagi, zaburzenia chodu, SM, parkinsonizm, bóle kręgosłupa i dolegliwości obwodowego układu nerwowego.

Metoda Kaltenborna

Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha służy leczeniu dysfunkcji w układzie kostno - stawowym i mięśniowym. Stosowana jest do terapii ograniczeń ruchomości w stawach i bólach kręgosłupa. Poza ograniczeniami ruchomości stosuje się ją również w celu utrzymania obecnego zakresu ruchu i sprawności funkcjonalnej w chorobach postępujących. Posiadamy certyfikowanego terapeutę tej metody, który z bardzo dobrymi wynikami leczy dolegliwości bólowe i dysfunkcje kręgosłupa, obręczy barkowej, stawu biodrowego i kolanowego.

Metoda McKenzi

Metoda opracowana przez fizjoterapeutę Robina McKenzie. Podstawą tej metody są: odpowiednio dobrana pozycja statyczna, ćwiczenia i terapia manualna. Wszystko to ma na celu poprawę mechaniki kręgosłupa, stawów oraz tkanek okołostawowych. Wykorzystuje się tu czynniki mechaniczne generowane przez siłę samego pacjenta. Najczęściej stosuje się tą metodę w dyskopatiach oraz innych zaburzeniach mechaniki. Przed podjęciem leczenia przeprowadzany jest dokładny wywiad dotyczący aktualnego schorzenia, a następnie badanie funkcjonalne polegające na wykonaniu testu powtarzanymi ruchami. Te elementy pozwalają na dobranie odpowiednich ćwiczeń w określonej płaszczyźnie. Posiadamy certyfikowanego terapeutę tej metody, rehabilitującego i edukującego pacjentów uskarżających się głównie na ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa.

Metoda Mulligana

Metoda Briana Mulligana przedstawiająca technikę terapeutyczną, która łączy mobilizację z ruchem. Techniki Mulligana mają zastosowanie dla stawów kręgosłupa jak również dla stawów obwodowych. W przypadku dolegliwości kręgosłupa stosuje się oscylacyjne techniki terapii manualnej połączone z aktywnym ruchem pacjenta.
Zastosowanie kliniczne to szerokie spektrum od przywracania ruchomości w stawach kręgosłupa, stawu biodrowego czy barkowego do nowoczesnych technik w leczeniu skręcenia kostki czy łokcia tenisisty. Atutem tej metody jest bezbolesność wykonywanych technik, dzięki czemu pacjent czuje się komfortowo i bezpiecznie. Poprzez mobilizacje połączone z ruchem uzyskujemy trwałą poprawę ruchomości i funkcji. Posiadamy certyfikowanego terapeutę tej metody.