Image

W przypadku zainteresowania ofertą Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Inter-Med” należy dostarczyć ( podczas przyjęcia pacjenta) uprzednio przygotowane dokumenty.

Dostarczyć należy:

 • skierowanie do szpitala, wywiad lekarski, wywiad pielęgniarski oraz skala Bartel (do pobrania w zakładce dokumenty),
 • dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa emeryta/rencisty,
 • dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL-u (decyzja z ZUS o przyznanej rencie bądź emeryturze lub ostatni odcinek renty/emerytury),
 • podstawowe badania laboratoryjne,
 • karty informacyjne z ewentualnych pobytów szpitalnych.

Numery kontaktowe

Imię

Stanowisko

Numer telefonu

Beata Mocha

Kierownik Zakładu

517 778 761

Monika Kuźma

Administracja - przyjęcie pacjenta

502 397 814

 

W celu zarejestrowania się do jednego z naszych ośrodków prosimy o dostarczenie do nas poniższych dokumentów.

 1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu OL (dokument do pobrania poniżej)
 2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (dokument do pobrania poniżej)
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (dokument do pobrania poniżej)
 4. Karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (dokument do pobrania poniżej)
 5. Pozostałe dokumenty
  • dowód osobisty
  • legitymacja ubezpieczeniowa
  • decyzja o świadczeniu emerytalno - rentowym
 6. Wniosek o przyjęcie do ZOL (dokument do pobrania poniżej)
 7. Skierowanie do szpitala

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu OL

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu OL
Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
Wniosek o przyjęcie do ZOL