Image

Oddział Opieki Długoterminowej

Dom to nie tylko cztery ściany, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego tworząc od lat ośrodki opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów ze schorzeniami wieku podeszłego, pamiętamy, iż mają one stać się dla nich drugim domem. Stworzone przez nas miejsca stałego pobytu są przystanią, gdzie kompleksowo dba się o warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia. Jest to miejsce, w którym zapewniamy leczenie na najwyższym poziomie i pielęgnację. Przy czym nie chodzi tylko o pielęgnację w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale o towarzyszenie, opiekę, wsparcie i bycie razem. To nowy rodzaj pielęgnacji skierowany na OSOBĘ, a nie tylko na symptomy jej choroby. Naszą misją jest tworzenie całkiem nowych standardów opieki i leczenia osobom najbardziej potrzebującym. Gromadzone przez lata doświadczenia, tysiące rozmów na trudne i bolące tematy z osobami bezpośrednio dotkniętymi różnego rodzaju schorzeniami somatycznymi i psychicznymi oraz ich rodzin, przekładane są w praktyce na innowacyjne rozwiązania ułatwiające życie codzienne pacjenta. Wszystko to składa się na funkcjonowanie ośrodka świadczącego usługi na najwyższym europejskim poziomie.

Ośrodek powstał z myślą o pacjentach ze schorzeniami geriatrycznymi i psychogeriatrycznymi oraz dla osób, które na skutek wypadku, czy udaru nie są w stanie samodzielnie egzystować i potrzebują całodobowej profesjonalnej opieki i terapii.

Przygotowane są również miejsca dla pacjentów z chorobą Alzheimera .

Pobyty w ośrodku mogą być krótkoterminowe lub na stałe.