Fundacja na Rzecz Osób
z Chorobą Alzheimera oraz ich Rodzin „Ad Finem”

ul. Główna 29, Sokołowsko

58-350 Mieroszów

konto PKO BP

70 1020 5095 0000 5202 0155 6034